UVJETI POSLOVANJA

 

Izvadak iz “Uvjeti poslovanja”

ÄŒlanak 1.
Ovim uvjetima ureÄ‘uje se naÄin poslovanja agencije "Butterfly best replica rolex watches Properties" ( registrirane kao obrt za usluge LEPTIR, u daljnjem nazivu agencija )

ÄŒlanak 2.
Da bi agencija zapoÄela s obavljanjem svojih usluga nužno je potpisivanje ugovora o djelu s agencijom.
Za nekretninu koja je predmet ugovora nužno je da bude osigurana od strane ovlaštene tvrtke i to od rizika ovisno o vrsti usluge koju stranka želi koristiti. Ukoliko stranka ne koristi usluge odreÄ‘ene osiguravajuće tvrtke, moguće je policu osiguranja sklopiti i posredovanjem agencije.

ÄŒlanak 3.
Ugovor o djelu sklapa se na godinu dana.

ÄŒlanak 4.
Sva plaćanja agencijskih usluga, navedenih u ugovoru, izvršavaju se prije poÄetka pružanja usluga.

ÄŒlanak 5.
Ukoliko,u roku od 8 dana nakon proteka roka plaćanja, stranka ne ispuni svoju obvezu, agencija automatski prekida s pružanjem svojih usluga, te se oslobaÄ‘a svake odgovornosti za nastanak bilo kakve štete.

ÄŒlanak 6.
Bez obzira kakve usluge stranka koristi od strane agencije, agencija se obvezuje putem e-maila redovito izvještavati stranku o stanju predmetne nekretnine. Na svaki upit stranke o stanju nekretnine agencija je dužna odgovoriti najkasnije u roku 48 sati.

ÄŒlanak 7.
Agencija ne snosi nikakvu odgovornost za sluÄaj kraÄ‘e ili nestanka stvari uk replica rolex cheap sale.

 

Potpune uvjete poslovanja obrta za usluge LEPTIR možete proÄitati ovdje.

 

Butterfly properties
©2010 Butterfly Properties Management